Privacy-beleid van: 

Schietvereniging De Lekschutters Nieuwpoort

Sinds 29 september 1966

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40322196

 

Privacyverklaring:

Deze privacyverklaring van Schietvereniging De Lekschutters omschrijft, welke persoonsgegevens door de Vereniging worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

(Van bezoekers van onze website worden geen gegevens vastgelegd of bewaard)

1.       GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

     

1.1   De Vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens indien u;

A.      zich aanmeldt als Aspirantlid;

B.      zich aanmeldt voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt

C.      een formulier invult voor enige verenigingsdienst

D.      zich als buitenstander aanbiedt om vrijwillige diensten voor de Vereniging te verrichten

E.       verplicht Ingeschreven of Uitgeschreven moet worden bij de KNSA

F.       en om een systeem bij te houden voor de jaarlijks te betalen Contributie en de controle daarop

 

1.2   De Vereniging verzamelt voor de onder 1.1 vermelde doelen (mogelijk) de volgende gegevens:

A. naam

B. voornaam

C. adres

D. e-mailadres

E. telefoonnummer

F. geboortedatum

G. geslacht

H. functie (binnen de Vereniging)

I. Bankrekeningnummer

 

1.3

De Vereniging zal uw gegevens nooit aan derden buiten KNSA verband verstrekken, tenzij u daarvoor uw nadrukkelijke toestemming hebt gegeven, of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van een wet of een rechterlijke uitspraak.

 

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1  U kunt per e-mail bestuur@delekschutters.nl contact opnemen met de Vereniging, als u vragen of verzoeken heeft over de wijze waarop er met uw persoonsgegevens wordt gewerkt.

2.2  Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

A. Het recht van inzage

B. Het recht op rectificatie

C. Het recht op gegevenswissing

D. Het recht op beperking van de verwerking

E. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

F. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging treft technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.