Kalender van De Lekschutters in 2020
7 februari vrijdag Saté-wedstrijd
6 april maandag Algemene Ledenvergadering
1 mei vrijdag Service-pistool VDV  
5 juni vrijdag Service-pistool VDV  
3 juli vrijdag Service-pistool VDV  
31 juli  vrijdag BBQ + begin Zomerstop
31 augustus maandag Einde Zomerstop
4 september vrijdag Service-pistool VDV  
2 oktober vrijdag Service-pistool VDV  
6 november vrijdag Service-pistool VDV  + prijs-uitreiking
12 december  zaterdag Vrijwilligers-middag
2 januari  2021 zaterdag Nieuwjaarsreceptie

Opmerkingen :

1.   Alles onder voorbehoud. Zie t.z.t. het mededelingbord.

 2.   100 meter schieten kan ook in 2020 weer in Dongen.