Bestuur van de Lekschutters
Voorzitter Herbert de Visser
Vice-Voorzitter Cornel v/d Vlist
Secretaris Ton Couwenberg
Penningmeester Ton Couwenberg
Co÷rdinator bar Dirk van Krieken
Alg./Tech zaken Bart de Jong
E-mail bestuur bestuur@delekschutters.nl
Huismeester Dirk van Krieken
Schietinstructeurs Willem Bermon                                 maandag
Dirk van Krieken                               maandag
Wedstrijdcommissie Dirk van Krieken
E- mail wedstrijd commissie
Webmaster Ton Couwenberg
Dirk van Krieken