Mededelingen:

Sluiting schietsportverenigingen verlengd tot 1 september 2020

Beste Leden,

Hierbij treffen jullie de laatst bekende feiten m.b.t. de maatregelen rond het Corona-virus aan:

 

Binnenschietbanen:

Tijdens de Corona-persconferentie op woensdag 6 mei j.l. werd bekend gemaakt, dat de regering heeft besloten, dat binnen-accommodaties van Sportverenigingen, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld mogen worden. De K.N.S.A is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De K.N.S.A zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Onvoldoende schietbeurten als gevolg van sluiting verenigingen

Veel verlofhouders zullen als gevolg van de sluiting van schietsportverenigingen, niet in staat zijn om het vereiste minimumaantal van 18 schietbeurten te behalen. Daarvoor is ook bij de politie begrip.

Inmiddels is de KNSA met de Nationale Politie overeengekomen dat zij de politie-eenheden in het bijzonder de afdelingen K.C.T zullen verzoeken om met toepassing van artikel 2.4.2 uit de Circulaire, bij de verlofverlenging coulant om te gaan met het minimum vereiste aantal schietbeurten.

Wij gaan ervan uit dat dit ook zal gebeuren, maar mochten verlofhouders onverhoopt toch problemen ondervinden bij de verlenging vanwege het aantal schietbeurten, dan zal de KNSA hen daarin zo nodig bijstaan.

 

Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan maken wij dat zo snel mogelijk aan jullie bekend !

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van De Lekschutters